Föreningen Mollösund bildades år 1945 för att ta hand om den gamla väderkvarnen på Kvarnberget. Föreningen är i dag en modern hembygds- och fritidsförening med en rad olika verksamheter. Föreningen är uppdelad i tre sektioner - museisektionen, fritidssektionen och Gamla skolan.

Föreningen Mollösund är en ideell förening, som vill vårda Mollösunds värdefulla kulturarv. Verksamheten bygger helt på frivilliga bidrag och krafter. Föreningen söker och sprider kunskap om Mollösund igår och idag, samt ordnar aktiviteter som gör Mollösund till en trivsam plats.

Du blir medlem genom att betala in medlemsavgiften på 150 kr per person eller 300 kr per familj genom att sätta in pengarna på bankgiro 5095-5665Ange ditt namn och mailadress.


Vill du vara med och hjälpa till ta kontakt med någon i styrelsen eller kom till något av våra evenemang och prata med oss. Eller besök oss på Facebook där du får senaste nytt om kommande aktiviteter!


Du får gärna swisha ett bidrag till  oss : 123 667 32 48 till Museisektionen, 

123 131 36 75 till Fritidssektionen eller 123 383 25 65 till Gamla skolan. 

Glöm inte att skriva om det är till något särskilt som du vill att pengarna skall gå till!


Välkommen till vårt vackra Mollösund!

Ragnar Johansson, Ordförande 

(ragnar.johansson@sollines.se, tel: 0767-75 59 69)


Claes Claeson, Vice ordförande

(claes.claeson@qvensel.se, tel: 0706 – 44 37 99)


 Ann-Charlotte Hansson Schützer, Sekreterare 

(ach.schutzer@telia.com, tel: 0706 - 53 04 17)


Cecilia Tivert Stenberg, Kassör (cecilia@terzett.com, tel: 0708 - 39 88 89)


Christina Gendenberg (christina@gendenberg.se, tel 0736 - 29 60 14


Ingrid Olsson (bofinken@mbox301.tele2.se, tel: 0760 - 44 64 75)


Lars Nordström (lars.nordstrom@grafiskform.o.se, tel 0708-99 48 18


Annika Sandstedt (annsan43@telia.com, tel 0730-28 50 61)

Mer information

Yttrande om ny detaljplan 

 

Hemsida skapad av Jessica Skantze, 

Jessicaskantze.com

Kristina Larsson (kl.mollosund@live.se, tel: 0703 - 40 15 54)


Ewa Woldenius (ewa.woldenius@gmail.com, tel: 0702 - 78 52 70)


Valberedning: Johan Wallin och Curt Larsson 


Postadress Fritidssektionen:

c/o Cecilia Tivert Stenberg, Rösevägen 7, 474 70 Mollösund


Postadress Museisektionen:

c/o Ann-Sofie Bernhardsson, Ängsvägen 13, 474 70 Mollösund


Postadress Gamla skolan

c/o Ewa Woldenius Kyrkvägen 5, 474 70 Mollösund


Bankgiro Föreningen Mollösund: 5095 – 5665 

Bankgiro Museisektionen: 857 – 9492