Hoppa till innehåll
Foto: Jessica Skantze

Om Föreningen Mollösund

Föreningen Mollösund är en ideell förening som bildades år 1945 för att ta hand om den gamla väderkvarnen på Kvarnberget. Föreningen är i dag en modern hembygds- och fritidsförening med en rad olika verksamheter. Föreningen är uppdelad i tre sektioner: museisektionen, fritidssektionen och Gamla skolan. Varje sektion ansvarar för olika aktiviteter.

Föreningens syfte är att tillvarata och vårda Mollösunds historiskt värdefulla kulturarv och traditioner samt att väcka intresse och förståelse för det unika med Mollösund. Detta innefattar också miljön, naturen och samhällets skönhetsvärden som helhet, idag och i framtiden.

Föreningen vill också medverka till att stärka gemenskapen och trivseln för alla som vistas i Mollösund längre eller kortare tid. Verksamheten bygger helt på frivilliga bidrag och krafter.

Bli medlem!

Foto Jessica Skantze

Vår styrelse

Postadresser