Mollösunds samhälle kom till redan på 1560-talet och är kanske Bohusläns äldsta fiskeläge. Redan tidigt gjorde Mollösundsbor veckolånga turer med odäckade båtar till Jutska revet, väster om Jylland, där man fiskade torsk och långa.  Under sillperioderna fanns ett tiotal salterier och trankokerier runt Mollösund och under 1900-talets första halva fiskade många båtar från Mollösund i olika delar av Nordsjön och ibland ända upp till Island.

Museisektionens målsättning är att Mollösundsbor och besökare skall lära känna och förstå livet i fiskeläget i forna tider. Vi har flera museer som är öppna under sommaren (för våra öppettider läs mer under fliken program.)

Hembygdsmuséet är en fiskarstuga från slutet av 1700-talet. Där kan du se hur man möblerade kring sekelskiftet 1900. I Sjöfartsrummet visas bl a navigationsinstrument samt tavlot och modeller av fiskebåtar och segelfartyg. Muséet har ett välsorterat bibliotek med fokus på fiske och sjöfart. De allra äldsta föremålen i muséet är från 1300-talet och de kan berätta om handel och sjöfart i Mollö-sundet långt före att 1500-talets fiskeläge kom till. Ett exempel är en Rostock-vitten, ett mynt präglat av det nordtyska handelsförbundet, Hansan. Detta mynt hittades i en trädgård i samhället. Här finns också ett lerkrus om hittats när ett 1300-talsvrak utanför fyren i sundets norra

Sjöbodsmuséet visar långafisket som länge var den viktigaste delen av Mollösunds näringsliv. Fisken fångades med väldiga långrevar på olika ställen i Nordsjön och t o m ute i Atlanten. Vid hemkomsten torkades fångsten i stora ställningar på bryggor och berg runt Mollösund. Sjöbodsmuséet är det enda stället i Sverige där du kan lära dig allt om fisket och långans beredning. Du kan på utställningen lätt följa allt från förberedelser innan fisket till recept på julbordets lutfisk. Dessutom kan du titta på filmer om fisket.

Sigurd Olssons Specieri- och diversehandel är det senaste tillskottet bland Mollösunds muséer. Under 1900-talet första del var kommunikationerna dåliga och därför måste man kunna köpa det mesta i en lokal affär. ”Siggurdes” visar hur en sådan affär kunde se ut. Det unika med museiaffären är att lokal och varulager finns kvar i originalutförande, d.v.s. allt är oförändrat sedan den 17 september 1966. Dagen då ägarna stängde affären. Här får du bland annat reda på hur kläder och skor såg ut, du får veta vilka skönhetsmedel som användes i Mollösund på den tiden och kan även ta en titt på badmodet.

Uppe på Kvarnberget står en väderkvarn (en Hättekvarn, även kallad ”Holländare) från 1800-talet.  Mjölnaren malde dels säd, dels fiskben. Verksamheten lades ner 1931, då den siste ägaren avled. Kvarnen är öppen för allmänheten vid ”Kvarnens Dag” varje år.  Att bevara kvarnen, som är ett för Mollösund välkänt landmärke, var orsaken till att Föreningen Mollösund bildades 1945. 

Mer information
 
Mer om muséerna 
Begravningsplatsen på Mollön