Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

Detta är 2022 års program, det nya kommer under tidig vår!

Bildbeskrivning

1 Våren sjungs in vid Gumman kl 14.00 


7
Arbetsdag i Kattevik & Tornevik, kl 10.00, samling i Kattevik


26 Arbetsdag i Gamla skolan, kl 10.00


28
Renovering av föreningens bodar kl 10.00-14.00 samling på bryggan 


28 Kafé te Siggurdes kl 14.00-16.00 

Bildbeskrivning

24 Midsommarstången smyckas, kl 10.00 (midsommarafton) 


25
Midsommarfirande med dans kring midsommarstången, kl 15.00

Bildbeskrivning

2 Kvarnens dag, kl 14.00 (Hembygdsdag) Start vid kvarnen 


Inskrivning i simskolan i Kattevik, kl 10.00


20
Simborgarkväll med korvgrillning, Kattevik, kl 18.00-20.00


21 Allsång på bryggan, kl 18.00 


22-24
Konstutställning med Peter Apelgren och Björn Gustafsson 16:00-19:00


29 Avslutning i simskolan, Kattevik kl 11


30
Långans Dag, kl 14.00 (Hembygdsdag) Vid museisjöboden 


31 Kulturvandring på Mollön (Se affischering)


Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

24-25 Skördefest i Bohuslän Museiaffären kl.11.00-16.00 

Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

26 Jul i Mollösund (Se affischering eller Facebook)

Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

Varje tisdag kl.18.30 från den 28/6 till och med den 2/8. Se anslag.

Bildbeskrivning

Kl 9.00 på morgonen på bryggan eller på fotbollsplanen under juli månad. Se anslag eller gå med Facebookgruppen "Sommarträning Mollösund 2022" här. Där finns alla detaljer om träningen, tider och ledare mm.

 

Bildbeskrivning

Hembygdsmuseet 

Öppet kl 16.00 – 18.00 torsdag till lördag 

7-9 juli

14-16 juli

21-23 juli

28-30 juli

Samt lördag den 6 och 13 augusti.


Museisjöboden 

Öppet dagligen kl 16.00 – 18.00 

3 juli-7 augusti. 

Samt lördag den 13 augusti. 


Museiaffären 

Öppet dagligen kl 16.00 –18.00 

3 juli-7 augusti. 

Samt lördag den 14 augusti.

 

Gruppbokningar av Museivisningar och historiska vandringar genom samhället görs hos 

Ann-Sofie Bernhardsson, telefon 0705 - 72 14 69.