Background image

Föreningen Mollösund

Image description

sedan 1945


FISKELÄGET

PÅ ORUSTS

SPETSVälkommen till Föreningen Mollösund


Föreningen bildades år 1945 för att ta hand om den gamla väderkvarnen på Kvarnberget. Föreningen är i dag en modern hembygds- och fritidsförening med en rad olika verksamheter. Föreningen är uppdelad i två sektioner, museisektionen och fritidssektionen.

 

Föreningen Mollösund är en ideell förening, som vill vårda Mollösunds värdefulla kulturarv. Verksamheten bygger helt på frivilliga bidrag och krafter. Föreningen söker och sprider kunskap om Mollösund igår och idag, samt ordnar aktiviteter som gör Mollösund till en trivsam plats.

 

Du blir medlem genom att betala in medlemsavgiften på 100 kr per person eller 200 kr per familj genom att sätta in pengarna på bankgiro 5095-5665. Ange ditt namn och mailadress.

 

Vill du vara med och hjälpa till ta kontakt med någon i styrelsen eller kom till något av våra evenemang och prata med oss.

 

Du kan också swisha ett bidrag till 123 667 32 48 till Museisektionen eller 123 131 36 75 till Fritidssektionen.

 

Vår styrelse består av :


Anna-Maria Tivert, ordförande

E-post:  anna-maria@tivert.se

Tel: 0304 – 211 83 eller 0703 – 30 22 52

     

Claes Claeson, vice ordförande

E-post: claes.claeson@qvensel.se

Tel: 0304 - 705 52 eller 0706 – 44 37 99


Ingrid Olsson, sekreterare

E-post: bofinken@mbox301.tele2.se

Tel: 0760 - 44 64 75


Cecilia Tivert Stenberg, kassör

E-post: cecilia@terzett.com

Tel: 0708 - 39 88 89


Ann-Charlotte Hansson Schützer

E-post: ach.schutzer@telia.com

Tel: 0706 - 53 04 17


Ann-Sofie Bernhardsson

E-post: annsofie.bernhardsson@gmail.com

Tel: 0304 - 214 69 eller 0705 - 72 14 69


Kristina Larsson

E-post: kl.mollosund@live.se

Tel: 0703 - 40 15 54


Ewa Woldenius

E-post: ewa.woldenius@gmail.com

Tel: 0702 - 78 52 70


Valberedning: Gunnel Gagner och Curt Larsson 

 

Postadress Fritidssektionen:

 c/o Cecilia Tivert Stenberg,

Rösevägen 7, 474 70 Mollösund

 

Postadress Museisektionen:

 c/o Ann-Sofie Bernhardsson,

Ängsvägen 13, 474 70 Mollösund

 

Bankgiro Föreningen Mollösund: 5095 – 5665

Bankgiro Museisektionen: 857 – 9492