INFO & BOKNING

Den gamla skolan i Mollösund invigdes i slutet av 1800-talet och var fram till 1985 Mollösunds skola. Efter det användes slöjdsalarna av skoleleverna några år, men nu är skolan en samlingslokal för alla i Mollösund. 

Föreningen Mollösund håller på att ta över skolan från Orust kommun, och vi skall successivt renovera och ställa iordning för att det skall bli en modern och tillgänglig mötesplats för alla. Det finns möjligheter att hyra lokalen för fester och möten samt vara med på kurser och föreläsningar. 

Aktiviteterna under året varierar. Den aktivitet som funnits länge är vävningen. I huset finns också en väl utrustad slöjdsal som man kan använda. Under våren 2022 kommer det att vara både filmvisning och föreläsning. 

Håll utkik efter vad som är på gång på anslag utanför skolan och på våra Facebook- och Instagram-konto. Möteslokalen är ett av de gamla klassrummen och där kan man vara max 50 personer. Bord, stolar och porslin finns.Det finns även bra film-projektor och filmduk som kan användas.


Följ oss gärna på Facebook eller Instagram 


Vill du boka, hjälpa oss på annat sätt eller om du 

har några frågor så hör av dig till: 


Ewa Woldenius

ewa.woldenius@gmail.com

070 278 5270 


Christina Gendenberg 

christina.gendenberg@educ.goteborg.se

073 629 6014 


Lars Nordström 

lars.nordstrom@grafiskform.o.se 

070 899 4818