Mollösunds härliga badplatser, Kattevik, Tornevik och Gallbergsudden utnyttjas flitigt från tidig sommar till sen höst. Föreningen Mollösund sköter drift och underhåll av badplatserna. Vi får ett mindre årligt bidrag från kommunen och efter ansökan kan vi också få viss ersättning för större reparationer och ombyggnader. Kommunen gör varje år en säkerhetskontroll av Kattevik och undersöker bottnar, bryggor, hopptorn och säkerhetsutrustning. Allt annat arbete sker helt på ideell basis. Medlemsavgifter, frivilliga bidrag och överskott av arrangemang används för att täcka övriga kostnader.

Sedan 1950 har Föreningen Mollösund drivit simskola i Kattevik varje sommar under juli månad. Där kan barnen lära sig simma på förmiddagarna och ta simmärken under eftermiddagarna. Vi anställer duktiga, legitimerde simlärare som finns på plats hela dagen. Se också Mollösunds simskola på facebook för senaste nytt här.

Sedan många år ordnar Föreningen gymnastik på Ångbåtsbryggan två gånger i veckan under sommarmånaderna. Någon gång håller vi till på fotbollsplanen om det skulle bli för trångt på Bryggan. En mindre avgift tas ut av deltagarna varje gång och eftersom ledarna jobbar helt ideellt går intäkterna oavkortat till Föreningen Mollösund.