Background image

Föreningen Mollösund

Image description

sedan 1945


OM

MUSÉERNA

 


 

VÅRA MUSÉER


HEMBYGDSMUSÉET är en fiskarstuga från slutet av 1700-talet. Där kan du se hur man möblerade kring sekelskiftet 1900. Sjöfartsrummet visar bland annat navigationsinstrument samt tavlor och modeller av fiskebåtar och segelfartyg. Dessutom har museet ett välsorterat bibliotek med fokus på fiske och sjöfart.   

De allra äldsta föremålen i Hembygdsmuseet är från 1300-talet och de berättar att det pågått handel och sjöfart i Mollö-sundet långt innan 1500-talets fiskeläge kom till. Ett exempel är en Rostock-vitten, ett mynt präglat av det nordtyska handelsförbundet, Hansan, som hittats i en trädgård i samhället, ett annat är ett lerkrus som hittats nära ett 1300-talsvrak utanför fyren i Mollö-sundets norra del. 

Bildbeskrivning

SJÖBODSMUSÉET Långafiske var länge den viktigaste delen av Mollösunds näringsliv. Fisken fångades med väldiga långrevar på olika ställen i Nordsjön och ibland ända ute i Atlanten. Vid hemkomsten torkades fångsten i stora ställningar på bryggor och berg runt Mollösund. Sjöbodsmuseet är enda stället i Sverige där du får veta allt om fisket och hur långorna bereddes.

Bildbeskrivning

SIGURD  OLSSONS SPECERI- OCH DIVERSEHANDEL. Under 1900-talet första del var kommunikationerna dåliga och därför måste man kunna köpa det mesta i en lokal affär. ”Siggurdes” visar hur en sådan affär kunde se ut. Det unika med museiaffären är att lokal och varulager finns kvar i originalutförande, d.v.s. allt är oförändrat sedan den 17 september 1966 då affären stängdes. Där får du bland annat reda på hur kläder och skor såg ut och du får också veta vilka skönhetsmedel som användes i Mollösund på den tiden.

Bildbeskrivning

KVARNEN. På Kvarnberget står finns en väderkvarn (en Hättekvarn, även kallad ”Holländare) från 1800-talet.  Mjölnaren malde dels säd, dels fiskben men verksamheten lades ner 1931 då den siste ägaren avled. Kvarnen är öppen för allmänheten vid ”Kvarnens Dag” då vingarna också snurrar.

Bildbeskrivning