Bildbeskrivning

Välkommen till Föreningen Mollösund 


Föreningen bildades år 1945 för att ta hand om den gamla väderkvarnen på Kvarnberget. Föreningen är i dag en modern hembygds- och fritidsförening med en rad olika verksamheter. Föreningen är uppdelad i två sektioner, museisektionen och fritidssektionen.

 

Föreningen Mollösund är en ideell förening, som vill vårda Mollösunds värdefulla kulturarv. Verksamheten bygger helt på frivilliga bidrag och krafter. Föreningen söker och sprider kunskap om Mollösund igår och idag, samt ordnar aktiviteter som gör Mollösund till en trivsam plats.

 

Du blir medlem genom att betala in medlemsavgiften på 100 kr per person eller 200 kr per familj genom att sätta in pengarna på bankgiro 5095-5665. Ange ditt namn och mailadress.

 

Vill du vara med och hjälpa till ta kontakt med någon i styrelsen eller kom till något av våra evenemang och prata med oss. Eller besök oss på Facebook där du får senaste nytt om kommande aktiviteter!

 

Du får gärna swisha ett bidrag till  oss : 123 667 32 48 till Museisektionen eller 123 131 36 75 till Fritidssektionen. Glöm inte att skriva om det är till något särskilt som du vill att pengarna skall gå till!


Välkommen till vårt vackra Mollösund!INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID19


Den pågående pandemin innebär dessvärre att vi har fått och kommer att få göra stora ändringar i våra planerade aktiviteter. Aktuell information kommer att finnas här på hemsidan, och kommer även att finnas på vårt Facebook-konto. 

Vår styrelse:


Anna-Maria Tivert, ordförande
(anna-maria@tivert.se, tel: 0703 – 30 22 52)

     

Claes Claeson, vice ordförande
(claes.claeson@qvensel.se, tel: 0706 – 44 37 99)


Ingrid Olsson, sekreterare
(bofinken@mbox301.tele2.se, tel: 0760 - 44 64 75)


Cecilia Tivert Stenberg, kassör

(cecilia@terzett.com, tel: 0708 - 39 88 89)


Ann-Charlotte Hansson Schützer

(ach.schutzer@telia.com, tel: 0706 - 53 04 17)


Ann-Sofie Bernhardsson
(annsofie.bernhardsson@gmail.com, tel: 0705 - 72 14 69)


Kristina Larsson
(kl.mollosund@live.se, tel: 0703 - 40 15 54)


Ewa Woldenius

(ewa.woldenius@gmail.com, tel: 0702 - 78 52 70)


Valberedning: Gunnel Gagner och Curt Larsson 

 

Postadress Fritidssektionen:

 c/o Cecilia Tivert Stenberg,

Rösevägen 7, 474 70 Mollösund

 

Postadress Museisektionen:

 c/o Ann-Sofie Bernhardsson,

Ängsvägen 13, 474 70 Mollösund

 

Bankgiro Föreningen Mollösund: 5095 – 5665

Bankgiro Museisektionen: 857 – 9492


Mer information


Yttrande om ny detaljplan